Průvodce

‏‏

Důchodová reforma

AKTUALITY

pátek 1. března

10:00 Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odesílá MPSV důchodovou reformu na vládu. Ta by celý materiál měla projednat do konce března. Do návrhu byla doplněna dvě klíčová opatření. Především došlo k rozšíření okruhu lidí, kteří budou vzhledem k náročnosti své profese zvýhodněni formou snížení důchodového věku. Současně chce MPSV více podpořit pracující seniory. Díky reformě pro ně bude zavedena sleva 6,5 % na důchodovém pojištění, jejich výdělek se tak citelně zvýší. Více informací najdete zde.

středa 28. února

16:30MPSV dnes na vládu předložilo Zprávu o rodině 2023. Ta hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky. Jde o jeden z klíčových podkladů, které slouží k hodnocení a případné aktualizaci rodinné politiky. Zpráva mimo jiné shrnuje, že rodina je nejvýznamnějším socializačním činitelem a má v životě každého člověka své nezastupitelné místo. Podstatná je především v raných fázích formování člověka, ve kterých dochází k vytváření jeho hodnotového systému. Zprávu zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Více informací najdete zde.

pátek 23. února

12:00 - Od počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala Česká republika jasné stanovisko, kterým je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem, kteří u nás hledají útočiště. Dlouhodobá strategie podpory ukrajinských uprchlíků sehrála důležitou roli v procesu jejich adaptace a pracovní aktivitě. Podle PAQ Research tři čtvrtiny z těch, co mohou, v Česku pracují. Z dat MPSV pak vyplývá, že na odvodech a daních přinesli do rozpočtu více, než stát vydal na humanitární dávku. Více informací najdete zde.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 1. 3. 2024

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu