Datové sady

Otevřená data MPSV a ÚP ČR

Portál data.mpsv.cz slouží k publikaci otevřených dat, která spadají jak pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, tak současně i pod Úřad práce ČR. Otevřená data na tomto webu jsou strukturovaně rozčleněna podle věcných oblastí.

Otevřená data jsou publikována jako datové sady. Seznamy aktuálně publikovaných sad a odkazy pro jejich stažení jsou dostupné v tabulce Publikační plán (30.76 kB).

Koncepce otevřených dat

Otevřená data publikovaná na tomto portálu jsou zaregistrovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Pro potřeby získání základních informací o kontextu, práci či struktuře, doporučujeme se obrátit na stránku https://opendata.gov.cz/.

Poslední aktualizace: 13. 3. 2024

Aktuality

Aktuality
Menu