Podmínky užití

Podmínky užití

Data Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce České republiky (dále jen „MPSV a ÚP ČR“), která jsou označená jako otevřená data (dále jen „otevřená data MPSV a ÚP ČR“), mohou být chráněna právem autorským a databázovým a mohou obsahovat osobní údaje.

Pro všechny distribuce všech datových sad v rámci otevřených dat MPSV a ÚP ČR platí následující:

Kategorie

Odkaz

Autorské dílo

Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla

Originální databáze

Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází

Zvláštní právo pořizovatele databáze

Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze

Osobní údaje

Distribuce datové sady neobsahuje osobní údaje

Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Menu