Stavy insolvence

Stavy insolvence

Popis

Číselník stavů insolvence - označení a popis stavu insolvence zaměstnavatele, který je důvodem ke zkrácení lhůty pro uplatnění mzdových nároků

Schéma struktury

Menu