Vhodnosti

Vhodnosti

Popis

Číselník typů předpokládaných vhodností pracovního místa pro slabozraké a nevidomé

Schéma struktury

Menu