Vhodnosti pro žáky

Vhodnosti pro žáky

Popis

Číselník vhodností vzdělávacího oboru pro typy žáků (absolventů)

Schéma struktury

Menu