Vzdělání KKOV

Vzdělání KKOV

Popis

Číselník oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Českého statistického úřadu

Schéma struktury

Menu