Agentury práce

Agentury práce

1. Popis

Informace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP ČR vede evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Evidence agentur práce obsahuje identifikační údaje agentury práce, identifikační údaje odpovědného zástupce, adresu agentury práce, seznam jejich pracovišť a dále povolení ke zprostředkování, které obsahuje formu zprostředkování, druhy prací, pro které je zprostředkování zaměstnání povoleno a dobu, na kterou se povolení vydává. Evidence obsahuje i údaj o tom, zda agentura může provádět zprostředkování zaměstnání na území ČR, nebo z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR.

2. Metodika zpracování

Datová sada obsahuje agentury práce, které disponují alespoň jedním platným povolením ke zprostředkování zaměstnání.

3. Omezení dat

Ve výstupu jsou pouze agentury práce, které mají alespoň jedno platné povolení. Agentura, která nemá ani jedno platné povolení, ve výstupu není. 

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce - agentury práce vkládají do AIS pracovníci úřadů práce na základě vydaných povolení ke zprostředkování zaměstnání.)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

V závislosti na permanentním filtru - do současnosti

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
AP = Agentura práce
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu