Akreditované vzdělávací programy MPSV

1. Popis

Seznam akreditovaných vzdělávacích programů zveřejněný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pro účely zajištění vzdělávacích a kvalifikačních kurzů, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 tohoto zákona a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika

4. Periodicita aktualizace

cca 2x ročně