Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání

Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání

1. Popis

Statistika porovnává počty volných pracovních míst (VPM) oznámených zaměstnavateli na ÚP ČR k nabízení ke konci měsíce. Bilance se provádí podle stupňů vzdělání KKOV a intervalů délky neobsazenosti/oznámení na ÚP ČR (0-3 měs., 3-6 měs., 6-12 měs., 12 a více měs.)

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Čtvrtletně

5. Použité zkratky

KKOV = klasifikace kmenových oborů vzdělání
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
VPM = volná pracovní místa

6. Schéma struktury

Menu