Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly

Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly

1. Popis

Statistika porovnává počty uchazečů v evidenci ÚP ČR, podle preferovaného zaměstnání a volná pracovní místa oznámená zaměstnavateli na ÚP ČR k nabízení ke konci měsíce. Bilance se provádí podle kódu klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Statistiku je možné vygenerovat podle různého stupně agregace kódů zaměstnání CZ ISCO.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

CZ ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ

ČSÚ = Český statistický úřad

ÚP ČR = Úřad práce České republiky

Menu