Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly

Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly

1. Popis

Statistika porovnává počty uchazečů v evidenci ÚP ČR, podle preferovaného zaměstnání a volná pracovní místa oznámená zaměstnavateli na ÚP ČR k nabízení ke konci měsíce. Bilance se provádí podle kódu klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Statistiku je možné vygenerovat podle různého stupně agregace kódů zaměstnání CZ-ISCO.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

CZ-ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ
ČSÚ = Český statistický úřad
ÚP ČR = Úřad práce České republiky

6. Schéma struktury

Menu