Dětské skupiny

1. Popis

Evidence osob, které mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika