Dodavatelé NP

Seznam dodavatelů náhradního plnění

1. Popis

Informace o dodavatelích náhradního plnění, kteří mají platnou dohodu s Úřadem práce ČR o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými se statusem OZP a poskytují náhradní plnění. Součástí informací o dodavatelích jsou údaje o čtvrtletních přepočtených počtech zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, o výši limitu a o aktuálním stavu jeho plnění.

2. Metodika zpracování

Datová sada obsahuje dodavatelé náhradního plnění, kteří disponují platnou dohodou o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými se statusem OZP.

3. Omezení dat

Ve výstupu jsou pouze dodavatelé náhradního plnění, kteří mají platnou dohodou o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a mají zadán roční přepočtený počet na aktuální rok nebo osoby samostatně výdělečně činné se statusem OZP.

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce – dohody o uznání vkládají do AIS pracovníci úřadů práce, platnost v případě OSVČ a další informace zadávají dodavatelé prostřednictvím aplikace na portálu JPŘ PSV.)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

Období 01/2017 do současnosti

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně

Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém

ÚP ČR = Úřad práce České republiky

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

OZP = osoby se zdravotním postižením

OZZ = osoby zdravotně znevýhodněné

TZP = osoby s těžším zdravotním postižením

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná

JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu