Insolventní zaměstnavatelé evidovaní Úřadem práce ČR

Insolventní zaměstnavatelé evidovaní Úřadem práce ČR

1. Popis

Informace o zaměstnavatelích, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a u kterých může zaměstnanec uplatňovat mzdové nároky (žádat o uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti).

2. Metodika zpracování

V evidenci jsou moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo podané insolvenční návrhy, které nebyly zamítnuty, odmítnuty, zastaveny, zrušeny nebo nezanikly a u kterých neuplynula lhůta pro uplatnění mzdových nároků.

3. Omezení dat

Datová sada obsahuje pouze insolvence, pro které ještě neuplynula lhůta pro uplatnění mzdových nároků "Lhůta do".

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce - firmy v návrhu na prohlášení konkurzu, u kterých je možno uplatňovat mzdové nároky, vkládají do evidence pracovníci na úřadech práce.)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

Období 5 měsíců a 15 dní před aktuálním dnem do současnosti - v závislosti na lhůtě pro uplatnění mzdových nároků, která je 5 měsíců a 15 dní od zveřejnění návrhu v ISIR

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
ISIR = insolvenční rejstřík
JPŘ PSV =  Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu