ISPV - Charakteristika

ISPV - Charakteristika

1. Popis

Datová sada obsahuje údaje o výši hrubého měsíčního výdělku zaměstnanců ČR za období 1. pololetí nebo celého roku v členění podle věkových skupin a sféry odměňování. Základními výdělkovými ukazateli jsou průměr, medián a vybrané kvantily charakterizující výdělkovou diferenciaci. Uveden je rovněž přepočítaný počet zaměstnanců podle věkových skupin. Výsledky lze filtrovat podle sféry odměňování, jedná se o sféru platovou (určena podle § 109 odst. 3 zákoníku práce) a sféru mzdovou (§ 109 odst. 2 zákoníku práce). Zdrojem údajů pro datovou sadu je Informační systém o průměrném výdělku v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

2. Použité zkratky

CZ-ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ
ČSÚ = Český statistický úřad
ČR = Česká republika
ISPV = Informační systém o průměrném výdělku

3. Schéma struktury

Menu