Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV od 1.1.2007

1. Popis

Přehled kolektivních smluv vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů (v souladu s § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů), a které jsou od 1. 1. 2007 zpřístupněné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika

4. Periodicita aktualizace

podle potřeby několikrát ročně