Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

1. Popis

Přehled kolektivních smluv vyššího stupně, které jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika

4. Periodicita aktualizace

podle potřeby několikrát ročně