Kvalifikační struktura absolventů

Kvalifikační struktura absolventů

1. Popis

Statistika obsahuje počty absolventů škol v evidenci ÚP ČR k 30.4. nebo 30.9., z toho počty dosažitelných absolventů škol, absolventů škol v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců a absolventů škol, kteří dosud nepracovali, a dále počty absolventů škol vyřazených z evidence ÚP ČR ve sledovaném období, tj. 1.10. předchozího roku až 30.4. (statistika k 30.4.), resp. 1.5. až 30.9. (statistika k 30.9.) z důvodu umístění do zaměstnání, z toho umístění v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a umístění jinak. Všechny ukazatele jsou sledovány podle kategorie dosaženého vzdělání a skupin oborů (podle číselníku KKOV), v členění podle okresů, krajů a za Českou republiku.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 04/2015

4. Periodicita aktualizace

pololetně k 30. 4. a k 30. 9.

5. Použité zkratky

KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání
OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
ÚP ČR = Úřad práce České republiky

6. Schéma struktury

Menu