Měsíční nezaměstnanost - vývoj na trhu práce ve vybraném roce

Měsíční nezaměstnanost - vývoj na trhu práce ve vybraném roce

1. Popis

Statistika vykazuje počty uchazečů o zaměstnání celkem, dosažitelné uchazeče, uchazeče ženy, absolventy, osoby se zdravotním postižením, uchazeče pobírající podporu v nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných osob, toky uchazečů o zaměstnání, toky volných pracovních místech a počet volných pracovních míst včetně počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo v členění podle krajů, okresů a ČR

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR =  Česká republika
PNO = podíl nezaměstnaných osob
UoZ = uchazeč o zaměstnání
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
VPM = volná pracovní místa

6. Schéma struktury

Menu