Nezaměstnanost v ORP od března 2014

Nezaměstnanost v ORP od března 2014

1. Popis

Statistika vykazuje počty uchazečů o zaměstnání celkem, dosažitelné uchazeče, obyvatelstvo ve věku 15-64, podíl nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst v obcích s rozšířenou působností (ORP) v členění podle krajů a ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika
ORP = obce s rozšířenou působností
PNO = podíl nezaměstnaných osob
UoZ = uchazeč o zaměstnání
VPM = volná pracovní místa

6. Schéma struktury

Menu