Nezaměstnanost v POÚ od března 2014

Nezaměstnanost v POÚ od března 2014

1. Popis

Statistika vykazuje počty uchazečů o zaměstnání celkem, dosažitelné uchazeče, obyvatelstvo ve věku 15-64, podíl nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst v obcích s pověřeným obecním úřadem (POÚ) v členění podle krajů a ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika

POÚ = pověřený obecní úřad

Menu