Regionální statistika ceny práce (RSCP)

Regionální statistika ceny práce (RSCP)

1. Popis

Datová sada obsahuje údaje o výši a struktuře hrubého měsíčního výdělku, struktuře měsíční odpracované a neodpracované doby a o výši a diferenciaci hodinového výdělku zaměstnanců v jednotlivých krajích ČR za období příslušného roku v členění podle podskupin zaměstnání (definovány klasifikací zaměstnání CZ-ISCO) a sféry odměňování. U jednotlivých okruhů ukazatelů je uveden rovněž přepočítaný počet zaměstnanců. Výsledky lze filtrovat podle sféry odměňování, jedná se o sféru platovou (určena podle § 109 odst. 3 zákoníku práce) a sféru mzdovou (§ 109 odst. 2 zákoníku práce). Zdrojem údajů pro datovou sadu je Informační systém o průměrném výdělku v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

2. Periodicita aktualizace

1x ročně

3. Použité zkratky

CZ-ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ
ČSÚ = Český statistický úřad
ČR = Česká republika
RSCP = Regionální statistika ceny práce

4. Schéma struktury

Menu