Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

1. Popis

Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 byl zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je ve správě MPSV.
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb.
Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel.

2. Metodika zpracování

Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Obsaženy jsou pouze sociální služby poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona č. 108/2006. Do registru jsou povinni se na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona č. 108/2006, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov (podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

3. Omezení dat

Všechny poskytované sociální služby i jejich poskytovatelé (i s historií).

4. Poskytovatel

MPSV (AIS MPSV)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

1.1.2007 - do současnosti

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
RPSS = Registr poskytovatelů sociálních služeb
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

9. Schéma struktury

Menu