Seznam zprostředkovatelů a rozhodců

1. Popis

Seznam zprostředkovatelů a rozhodců pro řešení kolektivních sporů vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika

4. Periodicita aktualizace

podle potřeby několikrát ročně