Školy

Školy

1. Popis

Informace o školách a jejich vzdělávacích oborech evidovaných na úřadech práce. Součástí informací o škole je počet přihlášených a přijatých uchazečů v naposledy známém školním roce.

2. Metodika zpracování

Data obsahují informace z evidence, kterou vlastní a plní Úřad práce ČR.
Informace slouží pro účely poradenství pro volbu vzdělání.

3. Omezení dat

Všechny posledně známé informace o školách a jejích vzdělávacích oborech

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce - školy a jejich obory vkládají do evidence pracovníci úřadů práce.)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

Minulý a aktuální školní rok, pokud nejsou známy údaje za tato období, pak je to poslední známý školní rok

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
IZO = Identifikační znak školy nebo zařízení
KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu