Struktura nezaměstnanosti podle profese a věku

Struktura nezaměstnanosti podle profese a věku

1. Popis

Statistika obsahuje počty uchazečů podle zaměstnání, na která chtějí zprostředkovávat zaměstnání (s rozpadem podle prvních 4 míst klasifikace zaměstnání CZ-ISCO). Tabulka je dále členěna na 5leté věkové skupiny. Jedná se o stavy ke konci sledovaného období (měsíce). První část tabulky uvádí pouze počty uchazečů o zaměstnání s jediným - preferovaným zaměstnáním, druhá část obsahuje všechna zaměstnání uváděná uchazečem o zaměstnání.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

CZ ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ
ČSÚ = Český statistický úřad
UoZ = uchazeč o zaměstnání

6. Schéma struktury

Menu