Struktura uchazečů a volných míst

Struktura uchazečů a volných míst

1. Popis

Statistika popisuje strukturu uchazečů o zaměstnání podle věku, délky evidence a výše podpory v nezaměstnanosti, srovnává strukturu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst podle vzdělání.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

PvN = podpora v nezaměstnanosti
UoZ = uchazeč o zaměstnání
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
VPM = volná pracovní místa

6. Schéma struktury

Menu