Strukturovaný počet uchazečů

Strukturovaný počet uchazečů

1. Popis

Struktura uchazečů o zaměstnání  od roku 2004 – uchazeči celkem, ženy, muži, osoby se zdravotním postižením, absolventi podle krajů, okresů a ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 1. 7. 2004

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně 

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika

6. Schéma struktury

Menu