Uchazeči a volná místa

Uchazeči a volná místa

1. Popis

Vývoj nezaměstnanosti od roku 2004  – uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob (míra nezaměstnanosti do 31. 12. 2012) v členění podle krajů, okresů a ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 1. 7. 2004

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika
EU = Evropská unie
PNO = podíl nezaměstnaných osob
VPM = volná pracovní místa
VŠPS = výběrové šetření pracovních sil

6. Schéma struktury

Menu