Uchazeči s exportem dávek mimo ČR podle států

Uchazeči s exportem dávek mimo ČR podle států

1. Popis

Statistika uchazečů o zaměstnání – občanů EU/EHP vč. občanů České republiky, kteří odešli hledat zaměstnání mimo ČR podle  cílových států, podle stavu ke konci měsíce.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 7/2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika
EU/EHP = Evropská unie/Evropský hospodářský prostor

6. Schéma struktury

Menu