Uchazeči z EU/EHP evidovaní v ČR - počty

Uchazeči z EU/EHP evidovaní v ČR - počty

1. Popis

Statistika uchazečů o zaměstnání – cizích státních příslušníků (občanů EU/EHP), kteří přišli o práci v ČR, obsahuje stav ke konci měsíce a pohyb uchazečů o zaměstnání v průběhu měsíce, jejich strukturu (celkem, ženy, s podporou v nezaměstnanosti), důvody odchodu z evidence ÚP ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 7/2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika 
EU/EHP = Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
UoZ = uchazeč o zaměstnání
ÚP ČR = Úřad práce České republiky

6. Schéma struktury

Menu