Uchazeči z EU/EHP evidovaní v ČR - struktura

Uchazeči z EU/EHP evidovaní v ČR - struktura

1. Popis

Statistika uchazečů o zaměstnání – cizích státních příslušníků (občanů EU/EHP), kteří přišli o práci v ČR, a jejich struktura (podle věku, vzdělání, délky evidence, zaměstnání, výše podpory v nezaměstnanosti) ke konci měsíce.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 7/2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika
EU/EHP = Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
UoZ = uchazeč o zaměstnání

6. Schéma struktury

Menu