Uchazeči z EU/EHP podle občanství

Uchazeči z EU/EHP podle občanství

1. Popis

Statistika uchazečů o zaměstnání – cizích státních příslušníků (občanů EU/EHP) a jejich struktura podle státního občanství ke konci měsíce.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 7/2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

EU/EHP = Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
UoZ = uchazeč o zaměstnání

6. Schéma struktury

Menu