Uchazeči ze třetích zemí podle občanství

Uchazeči ze třetích zemí podle občanství

1. Popis

Statistika uchazečů o zaměstnání – cizinců ze třetích zemí a jejich struktura podle státního občanství ke konci měsíce.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od 08/2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

EU/EHP = Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
UoZ = uchazeč o zaměstnání

6. Schéma struktury

Menu