Úřední deska SÚIP

Úřední deska SÚIP

1. Popis

Informace zveřejněné na úřední desce SÚIP. Zveřejnění této datové sady podléhá zákonu č. 261/2021 Sb.

2. Metodika zpracování

Datová sada obsahuje metadata o informacích zveřejněných na úřední desce SÚIP.

3. Omezení dat

Datová sada obsahuje pouze informace, které jsou zveřejněny v momentě vytvoření datové sady.

4. Poskytovatel

Státní úřad inspekce práce

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

Současnost

7. Periodicita aktualizace

Jednou denně
Menu