Volná místa za celou ČR

Volná místa za celou ČR

1. Popis

Informace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce.
§ 35
(1) Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37). Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce.
§ 37
Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

2. Metodika zpracování

Datová sada obsahuje volná místa určená ke zveřejnění na portálu JPŘ PSV, která byla schválená pracovištěm ÚP ČR.

3. Omezení dat

Export obsahuje pouze volná místa zveřejňovaná na portálu JPŘ PSV, tj. volná místa

  • která obsahují počet nabízených míst větší než 0
  • jsou určena ke zveřejnění
  • ještě neuplynula lhůta, po kterou se mají volná místa na portálu JPŘ PSV zveřejňovat (pokud takovou lhůtu zaměstnavatele stanovil)
  • volné místo je schváleno úřadem práce

Pro některá volná místa zaměstnavatel požaduje zveřejnění bez uvedení informací o zaměstnavateli (atribut "ZverejnovatVpm" kod = "anosp", dle číselníku Způsobů zveřejnění volného místa). Pro tato volná místa export dat neobsahuje údaje o zaměstnavateli, tj. položky 

  • název zaměstnavatele
  • IČO zaměstnavatele
  • adresa zaměstnavatele
  • URL adresa volného místa
  • místo výkonu práce (ani adresa pracoviště, ani obec, ani seznam okresů, ani adresa volným textem)

V případě zájmu o takové volné místo kontaktuje uchazeč o zaměstnání pracoviště úřadu práce.

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce - volná místa vkládají do AIS pracovníci úřadů práce na základě zadání od zaměstnavatele nebo přímo zaměstnavatelé prostřednictvím aplikace na portálu JPŘ PSV.)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

V závislosti na permanentním filtru, nyní 12/2014 - do současnosti

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
CZ ISCO = Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ
ČSÚ = Český statistický úřad
URL adresa = jednoznačná adresa webové stránky
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu