Zaměstnávání cizích státních příslušníků

Zaměstnávání cizích státních příslušníků

1. Popis

Přehled zaměstnaných cizích státních příslušníků v členění podle států, krajů a okresů, stavy ke konci měsíce.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2015

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ÚP ČR = Úřad práce České republiky

6. Schéma struktury

Menu