Nezaměstnanost v obcích od března 2014

Nezaměstnanost v obcích od března 2014

1. Popis

Statistika vykazuje počty uchazečů o zaměstnání celkem, dosažitelné uchazeče, obyvatelstvo ve věku 15-64, podíl nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst v obcích ČR v členění podle okresů, krajů a ČR.

2. Územní pokrytí

Česká republika

3. Dotčené časové období

od roku 2014

4. Periodicita aktualizace

Měsíčně

5. Použité zkratky

ČR = Česká republika
PNO = podíl nezaměstnaných osob
UoZ = uchazeč o zaměstnání
VPM = volná pracovní místa

6. Schéma struktury

Menu